REFERENSER

etcon

”RekryteringsKonsulten hjälpte oss att rekrytera till våra två största uppdrag någonsin. Samarbetet fungerade fantastiskt och vi hittade precis de kandidater vi hade hoppats på. Mycket tack vare Kristinas erfarenhet och lyhördhet.”

Björn Granqvist, VD – Etcon Fastighetsteknik AB

hemkop

”Jag och RekryteringsKonsulten har samarbetat under flertalet tillfällen och vid dessa gånger har jag blivit positivt överraskad. Inte bara det att RekryteringsKonsulten lyckats hitta kompetent personal utan även medarbetare som matchar mig till mitt ledarskap eller rådande omständigheter i butiken. Stort tack för hjälpen!”

Jesper Jangeborg, Butikschef – Hemköpskedjan AB

naturskog

”RekryteringsKonsulten har fått en mycket viktig roll i hastigheten av Naturskogs expansiva tillväxt och har bidragit med hög service och en mycket pricksäker leverans av ny personal.

Det som utmärker RekryteringsKonsulten framför andra rekryteringsföretag är den mycket höga service, återkoppling, lyhördhet och uppföljning för det särskilda behovet som de levererar. De har även coachat och stöttat projektledare samt chefer under vår omorganisation – vilket vi är mycket nöjda med! 

Jag kan varmt rekommendera RekryteringsKonsulten tack vare deras leveranssäkerhet i samband med dessa mycket viktiga tjänster som de bistått oss med.”

Johan Josephson, VD – Naturskog AB

nytorget

“Nytorget Fastigheter AB arbetar med service och säljer tjänster inom fastighetsförvaltning. Medarbetaren är vår viktigaste resurs och verktyg för att nå våra mål och ha nöjda kunder. RekryteringsKonsulten har bidragit till att vi fått bra medarbetare. Tack!”

Birgitta Cederqvist, Vice VD – Nytorget Fastigheter AB