REFERENSER

etcon

”RekryteringsKonsulten hjälpte oss att rekrytera till våra två största uppdrag någonsin. Samarbetet fungerade fantastiskt och vi hittade precis de kandidater vi hade hoppats på. Mycket tack vare Kristinas erfarenhet och lyhördhet.”

Björn Granqvist, VD – Etcon Fastighetsteknik AB

hemkop

”Jag och RekryteringsKonsulten har samarbetat under flertalet tillfällen och vid dessa gånger har jag blivit positivt överraskad. Inte bara det att RekryteringsKonsulten lyckats hitta kompetent personal utan även medarbetare som matchar mig till mitt ledarskap eller rådande omständigheter i butiken. Stort tack för hjälpen!”

Jesper Jangeborg, Butikschef – Hemköpskedjan AB

nytorget

“Nytorget Fastigheter AB arbetar med service och säljer tjänster inom fastighetsförvaltning. Medarbetaren är vår viktigaste resurs och verktyg för att nå våra mål och ha nöjda kunder. RekryteringsKonsulten har bidragit till att vi fått bra medarbetare. Tack!”

Birgitta Cederqvist, Vice VD – Nytorget Fastigheter AB