Våra tjänster

Vi skapar en framgångsrik rekryteringsprocess genom en öppen dialog, precision, flexibilitet och hög kvalitet av leverans. Vi arbetar med externa och interna databaser, professionella nätverk och flerkanalsannonsering för att matcha rätt person till rätt tjänst.

Vi hjälper till med hela eller delar av rekryteringsprocessen och anpassar gärna våra processer efter våra uppdragsgivares önskemål och förutsättningar.

Kontakta oss gärna för vidare information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig som arbetsgivare med en professionell och effektiv rekryteringsprocess.

REKRYTERING
Vi genomför fullständiga rekryteringsprocesser, både officiellt och konfidentiellt.

SEARCH
Vi searchar i samtliga rekryteringsprocesser.

SECOND OPINION
Vi erbjuder företag hjälp vid bedömning av interna och/eller externa kandidater.

CV-SELEKTERING
Vi anpassar selekteringen efter varje uppdragsgivares specifika behov.

TESTER
Vi kan via externa testverktyg tillgodose uppdragsgivarens behov av tester.

HR
Vi erbjuder HR-avdelningar stöd och hjälp vid rekryteringsprocesser och omorganisationer. Vi hjälper er gärna att utveckla er egen rekryteringsprocess.