VÅRA TJÄNSTER

Vi skapar en framgångsrik rekryteringsprocess genom en öppen dialog, precision, flexibilitet och hög kvalitet av leverans. Vi arbetar med externa och interna databaser, professionella nätverk och flerkanalsannonsering för att matcha rätt person till rätt tjänst.

 

Vi anpassar våra processer efter våra kunders önskemål och förutsättningar. Kontakta oss gärna för vidare information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig som arbetsgivare med en professionell och effektiv rekryteringsprocess.

 

REKRYTERING
Vi genomför fullständiga rekryteringsprocesser, både officiellt och konfidentiellt.

 

INTERIM MANAGEMENT
I dagens intensiva företagsklimat behövs en flexibel organisation som snabbt och effektivt kan reagera på förändringar, kritiska situationer och möjligheter. När det inte finns tid eller utrymme att rekrytera eller engagera en traditionell managementkonsult kan lösningen vara – Interim Management. Med kort varsel får verksamheten in en kvalificerad ledare eller specialist som tar ett operationellt ansvar med fullt fokus på uppdraget.

 

SEARCH
Vi searchar i samtliga rekryteringsprocesser.

 

HR
Vi erbjuder våra kunder stöd och hjälp vid omorganisering och utveckling av personal. Vi hjälper gärna till att bygga upp och utveckla en rekryteringsprocess anpassad för kundens särskilda behov.

 

SECOND OPINION
Vi erbjuder professionell bedömning av interna och/eller externa kandidater.

 

TESTER
Vi kan via externa testverktyg tillgodose olika behov av tester.